Program
Okt25
Søndag 25. oktober, 2020
11:00 Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"
Pastor Jan A. Danielsen taler. Inger Marie Heldal er møteleder. Minikoret synger. Anne Gerd Juvang spiller. Søndagsskole. Det blir ingen kirkekaffe pga. økt smittefare (korona). Husk at klokka stilles en time tilbake natt til søndag!
 
Okt27
Tirsdag 27. oktober, 2020
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager fra kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150.
19:00 Medlemsmøte
 
Nov1
Søndag 1. november, 2020
11:00 Allesammen-gudstjeneste
Jan og Hilde Danielsen. Nattverd. Det blir ingen kirkekaffe pga. økt smittefare (korona).
 
Nov2
Mandag 2. november, 2020
19:00 Bønn for Notodden i Misjonskirken
Felles bønn for Notodden
Nov3
Tirsdag 3. november, 2020
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager fra kl. 11-13. Kontaktpersoner: Pastor Jan A. Danielsen, tlf.: 93679408 og Ann Solveig Simones, tlf.: 91695150.
19:00 Styremøte
 

Gudstjeneste og søndagsskolen "Sprell levende"

  Søndag 11. oktober
  11:00 — 13:00
 
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anna Tone Nystad er møteleder. Minikoret synger. Søndagsskole. Det blir ingen kirkekaffe i nærmeste framtid pga. økt smittefare (korona).